WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA SW 29 SIERPNIA 2020

Zarząd Stowarzyszenia SW zwołuje Walne Zebranie członków Stowarzyszenia w dniu 29 sierpnia 2020 (sobota) na godz. 12.00. Zebranie odbędzie się we Wrocławiu w sali Świetlikowej w budynku Starej Giełdy, Plac Solny 16. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącego Stowarzyszenia, wybór komisji skrutacyjnej i protokolantów. 2. Wybór Przewodniczącego zebrania.  3. Ustalenie zdolności do podejmowania …

WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA SW 29 SIERPNIA 2020 Więcej »