OŚWIADCZENIE STOWARZYSZENIA SW W SPRAWIE NAPAŚCI NA UKRAINĘ