Zmarł Krzysztof Wolf

W dniu 1 sierpnia 2023, po długiej i ciężkiej chorobie, zmarł Krzysztof Adam Wolf.

Krzysztof w latach osiemdzięsiątych był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego „Solidarność” Huty Warszawa. Po delegalizacji Związku w stanie wojennym niezaprzestał związkowej i antykomunistycznej aktywności. Zaangażował się w działalność podziemnego Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu Solidarności. Uczestniczył w nadawaniu audycji „Radia Solidarność”, był kolporterem i organizatorem druku podziemnych pism „CDN-Głos Wolnego Robotnika”, „Przeglądu Wiadomości Agencyjnych”, “Robotnika”. Za udział w manifestacjach i kolportaż ulotek był wielokrotnie zatrzymywany. 19 września 1987 r. został schwytany przez patrol MO na dworcu kolejowym w Częstochowie. Znaleziono przy nim znaczne ilości nielegalnych wydawnictw. W trakcie próby ucieczki został dotkliwie pobity przez milicjantów. Oskarżono go o czynną napaść na funkcjonariusza MO, za co został skazany przez Sąd Rejonowy w Częstochowie wyrokiem z dnia 23 grudnia 1987 r. na rok pozbawienia wolności oraz karę grzywny. Sąd drugiej instancji 8 kwietnia 1988 r. utrzymał wyrok. Osadzono go w Zakładzie Karnym w Barczewie. Jego uwięzienie było powodem licznych demonstracji na terenie całego kraju. Krzysztof wielokrotnie brał udział w organizacji niezależnych demonstracji, w tzw.
“rusztingach” i innych spektakularnych akcjach, których nadrzędnym celem zawsze było
przywrócenie do działalności NSZZ “Solidarność”, odsunięcie komunistów od władzy i
odzyskanie przez Polaków podmiotowości i realnego wpływu na losy swoje i swego Kraju.

W wolnej już Polsce Krzysztof do ostatnich swoich dni i w miarę możliwości – z uwagi na
przewlekłą i ciężką chorobę – nadal angażował się społecznie. Krzysztof Wolf był odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności oraz Krzyżem Solidarności Walczącej.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

amateur maressa rodriguez.onlyragazze.com
sessohub.net
Scroll to Top