PROJEKT BADAWCZO-EDUKACYJNY

“Antykomunistyczna działalność środowisk młodzieży szkolnej
w “Twierdzy Wrocław” w latach 1981-1990 cz. II”

   W czasie stanu wojennego Wrocław był ewenementem na mapie Polski pod względem oporu mieszkańców, a także zaangażowania środowisk młodzieżowych w ruch konspiracyjny. Nasze miasto było nazywane “Twierdzą Wrocław”. Projekt polegał na zebraniu/nagraniu relacji byłych uczniów szkół wrocławskich (roczniki od 1962 do 1973) oraz żyjących jeszcze nauczycieli zaangażowanych w działalność antykomunistyczną w latach 1981-1990.
   Zebrane materiały będą podstawą realizacji pełnometrażowego filmu dokumentalnego, a także do publikacji książkowej obejmującej oprócz relacji także podziemne pisma młodzieżowe oraz wydawnictwa II obiegu, a także inne archiwalia.
    27 listopada 2022 odbył się panel tematyczny w 17 liceum we Wrocławiu z udziałem Jarosława Wróblewskiego z Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie, Przemysława Lazarowicza, wnuka Adama Lazarowicza ps. “Klamra” oraz Roberta Butwickiego, jednego z pięciu pierwszych założycieli Międzyszkolnego Komitetu Oporu (MKO) oraz ok. 400 uczniów w ramach kolejnego już Forum Historyczno-Patriotycznego organizowanego przez nauczyciela historii Roberta Pieńkowskiego.

PROJEKT ZOSTAŁ ZREALIZOWANY DZIĘKI:

Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.

amateur maressa rodriguez.onlyragazze.com
sessohub.net
Scroll to Top