WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA SW 29 SIERPNIA 2020

Zarząd Stowarzyszenia SW zwołuje Walne Zebranie członków Stowarzyszenia w dniu 29 sierpnia 2020 (sobota) na godz. 12.00. Zebranie odbędzie się we Wrocławiu w sali Świetlikowej w budynku Starej Giełdy, Plac Solny 16.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącego Stowarzyszenia, wybór komisji skrutacyjnej i protokolantów.

2. Wybór Przewodniczącego zebrania. 

3. Ustalenie zdolności do podejmowania uchwał (kworum) i ewentualne wyznaczenie II terminu umożliwiającego podejmowanie uchwał na godz. 13:00

4. Informacja Przewodniczącego o działalności Stowarzyszenia w roku 2019

5. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2019

6. Dyskusja nad sprawozdaniem 

7. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za rok 2019

8. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Solidarność Walcząca 

9. Uchwała w sprawie Regulaminu Walnego Zebrania Stowarzyszenia SW

10. Wolne wnioski i dyskusja

11. Zamknięcie Walnego Zebrania

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Solidarność Walcząca

Zbigniew Jagiełło

Link do materiałów dotyczących Walnego Zebrania znajduje się TUTAJ.

Przewiń do góry