PRZEWODNICZĄCY STOWARZYSZENIA

ZBIGNIEW JAGIEŁŁO

ZARZĄD

SZYMON JABŁOŃSKI

ANDRZEJ KISIELEWICZ (RZECZNIK)

WŁODZIMIERZ JACEK SARNECKI

ROMAN ZWIERCAN

SĄD KOLEŻEŃSKI

HANNA ŁUKOWSKA-KARNIEJ

ZOFIA MACIEJEWSKA

WOJCIECH MYŚLECKI

MARIAN OZIEWICZ

TADEUSZ PIĄTEK

RYSZARD SZABLOWSKI

KOMISJA REWIZYJNA

JOANNA FRANKIEWICZ

MICHAŁ GABRYEL

HELENA LAZAROWICZ

JANINA PODLEJSKA

EDWARD WÓLTAŃSKI

Scroll to Top