LUDZIE SOLIDARNOŚCI WALCZĄCEJ

SYLWETKI DZIAŁACZY SOLIDARNOŚCI PODZIEMNEJ

Na tej stronie umieszczamy sukcesywnie sylwetki działaczy Solidarności Walczącej,
nagranych w ramach serii: “Ludzie Solidarności Walczącej” autorstwa Alicji Grzymalskiej.

Scroll to Top