STOWARZYSZENIE

2021 ROK

STYCZEŃ

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,  
że 26 stycznia 2021 roku
 
zmarła
śp.

ZOFIA PAWŁOWSKA

Zofia-Pawłowska

Łączniczka podziemnych struktur Solidarności Walczącej w Trójmieście.

Udzielała gościny ukrywającym się działaczom Solidarności Walczącej.

Mieszkał u Niej m.in. poszukiwany
Andrzej Kołodziej i Roman Zwiercan.
Pełniła nieformalną rolę kwatermistrza – organizowała lokale, mieszkania i zaopatrzenie. Organizowała siatkę tworzącą anonimowe zaplecze dla działań struktur podziemnych. Zaangażowana w działalność duszpasterstwa
i pomoc charytatywną represjonowanym,
bez względu na przynależność organizacyjną.

 Uroczystości pogrzebowe śp. Zofii Pawłowskiej odbyły się w dniu 02.02.2021 (wtorek)
w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa 
różańcem o godz. 11.30,  mszą św. o godz. 12.00, a następnie pogrzebem o godz. 13.00  
na cmentarzu komunalnym w Sopocie.

LUTY

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,  
że 12 lutego 2021 roku
 
zmarła
śp.

MARIA MĄCZYŃSKA - BOBEK

Działaczka podziemia, ofiarnie wspomagała Solidarność Walczącą. Udostępniała mieszkanie osobom ukrywającym się. Pomagała w kolportażu i   służyła samochodem w organizowaniu spotkań.

 Pogrzeb śp. Marii Mączyńskiej-Bobek odbył się w dniu 18.02.2021 (piątek) na cmentarzu w Bielanach Wrocławskich o godz. 12.00 w kaplicy na terenie cmentarza przy ul. Kwiatowej 18 A.

Ze smutkiem przyjąłem wiadomość
o tragicznej śmierci

ważnej postaci Marca 1968,
działacza KOR i NSZZ Solidarność.

Pozostanie w mojej pamięci
jako ofiarnie niosący pomoc
prześladowanym robotnikom Czerwca 1976,

jako więzień polityczny latPRL-u
i człowiek solidarnościowego podziemia.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego

SKŁADAM SERDECZNE WYRAZY WSPÓŁCZUCIA

Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Kornel Morawiecki i Jan Lityński
podczas spotkania z okazji
25 lecia Studenckiego Komitetu Solidarności
w 2002 roku.

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,  
że zmarła nagle
śp.

WIESŁAWA MAJKO

Wielka przyjaciółka i współpracownica Solidarności Walczącej.
Pogrzeb w piątek 26 lutego 2021 o godz. 11.00
na cmentarzu przy ul. Smętnej. 

Po Mszy św. z kaplicy  cmentarnej nastąpiło odprowadzenie do grobu.

MARZEC

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,  
że wieczorem 13 marca 2021 roku
 
zmarła
śp.

TERESA ZAJDEL

_Zajdel_web

Zaprzysiężona, aktywna działaczka SW
w latach 1984 – 1990.
Łączniczka podziemnych struktur
“Solidarności Walczącej w Trójmieście. Prowadziła punkt kontaktowy.
Pomagała represjonowanym i ukrywającym się działaczom “Solidarności Walczącej”.  Udostępniała mieszkanie do nadawania
audycji Radia SW. Zajmowała się kolportażem niezależnej prasy i książek.

Współpracowała z Komisją Interwencji
i Praworządności NSZZ Solidarność prowadzoną przez Zosię i Zbyszka Romaszewskich.

Odznaczona Krzyżem Solidarności Walczącej, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem
100-lecia Odzyskania Niepodległości,
Krzyżem Wolności i Solidarności
oraz odznaką “Bohaterom Sierpnia 80′” nadawanym przez prezydenta miasta Gdyni
i Fundację Pomorska Inicjatywa Historyczna..

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie.

 O uroczystościach pogrzebowych
śp. Teresy Zajdel będziemy informować.

  Informujemy, że pogrzeb śp. Agnieszki Wojciechowskiej-Waszkiewicz, żony naszego przyjaciela prof. Jana Waszkiewicza, rozpocznie się we wtorek 23 marca Mszą Świętą w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej przy ul. Kochanowskiego, następnie, o 12.30 na Cmentarzu św. Rodziny na Sępolnie rozpoczną się uroczystości pogrzebowe.

RIP

Przyjaciele z Solidarności Walczącej

  Informujemy, że pogrzeb śp. Agnieszki Wojciechowskiej-Waszkiewicz, żony naszego przyjaciela prof. Jana Waszkiewicza, rozpocznie się we wtorek 23 marca Mszą Świętą w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej przy ul. Kochanowskiego, następnie, o 12.30 na Cmentarzu św. Rodziny na Sępolnie rozpoczną się uroczystości pogrzebowe.

RIP

Przyjaciele z Solidarności Walczącej

 Uroczystości pogrzebowe śp. Jana Waszkiewicza odbędą się w środę 31 marca 2021 roku.
   O godz. 12.30 zostanie odprawiona msza św.
w kościele pw. Świętej Rodziny 
przy ul. Monte Cassino 68 we Wrocławiu.

Po mszy św. kondukt pogrzebowy uda się
na cmentarz parafialny przy ul. Smętnej.

KWIECIEŃ

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,  
że 25 kwietnia 2021 roku
 
zmarła
śp.

MARIANNA ŻABIŃSKA

Działaczka opozycji w stanie wojennym,
łączniczka Kornela Morawieckiego,
zaprzysiężony członek Solidarności Walczącej.

Msza Św. pogrzebowa zostanie odprawiona
30 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00, 
w kaplicy przy kościele św. Franciszka z Asyżu, Wrocław, ul. Borowska 174.

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się po Mszy Św.
na cmentarzu św. Maurycego (Skowronia Góra)
przy ul. Działkowej

Pogrążeni w smutku
Rodzina i Przyjaciele

…I było pusto wokoło, jakby świat powiedział
na wieki wieków amen

ks. Twardowski

MSZE ŚW. ZA
ŚP. KORNELA MORAWIECKIEGO

     W dniu 2 maja (niedziela) o godz. 11:00
w kościele p.w. św. Jozafata w Warszawie
przy ul. Powązkowskiej 90
 zostanie odprawiona msza św.
w intencji śp. Kornela Morawieckiego.

Po mszy św. złożymy kwiaty i pomodlimy się przy grobie Marszałka Seniora.

       W dniu 3 maja (poniedziałek) o godz. 10:00 w Katedrze Wrocławskiej zostanie odprawiona msza św. w intencji śp. Kornela Morawieckiego w  80. rocznicę Jego urodzin.

   W  poniedziałek 3 maja mój śp.  ojciec Kornel Morawiecki skończyłby 80 lat. Zapraszam Państwa do Obornik Śląskich  na krotką uroczystość złożenia kwiatów pod tablica poświeconą Marszałkowi Seniorowi i Mszę św. za Jego duszę.
  – godz. 17.15  złożenie kwiatów – budynek dworca kolejowego w Obornikach Śl.,
   – o godz. 18.00 Msza św.w kościele w Pęgowie.

 Bardzo proszę o zachowanie zasad bezpieczeństwa wynikających z pandemii; używanie obowiązkowych maseczek i zachowanie dystansu. Mam nadzieje ze kolejne urodziny taty obchodzić będziemy również przy ognisku w Kornelówce. Bardzo proszę o potwierdzenie czy wezmą Państwo udział w tej uroczystości.  

Pozdrawiam serdecznie Anna Morawiecka.  

W drugą rocznicę pogrzebu

ŚP.

Kornela Morawieckiego

we wtorek 5 października br. o godzinie 20.00
w Kościele pw.  Św. Klemensa Hofbauera
przy ul. Karolkowej 49 w Warszawie

odprawiona zostanie
 tradycyjna łacińska Msza za zmarłych.
Msza Requiem za spokój jego duszy.

Requiem aeternam dona ei, Domine,
et lux perpetua luceat ei.

PAŹDZIERNIK

     W dniu 30 października 2021 roku zmarł nasz Kolega i Przyjaciel, członek Solidarności Walczącej Romek Zaleski. 

 Poznałem Go w drugiej połowie lat osiemdziesiątych jako studenta Uniwersytetu Wrocławskiego chętnego do zaangażowania się w naszą Organizację.
  Romek był dobrym kolegą, zaangażowany i uczynny, zawsze gotowy do rożnego rodzaju działań. 
  Urodził się 22.10.1963 r. w Kamiennej Górze. Odznaczony Krzyżem SW 

  W ostatnim okresie ciężko chorował. Zmarł w szpitalu w swoim rodzinnym mieście, Jeleniej Górze,  pod opieką Kochającej Mamy. 

Romku, pozostaniesz w naszej pamięci !

Zbigniew Jagiełło

Pogrzeb odbył się 6.11.2021
o godz. 12.30 na Starym Cmentarzu
w Jeleniej Górze 
przy ul. Sudeckiej 44

LISTOPAD

   Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu  9 listopada 2021 roku,
w wieku 80 lat, 
zmarł 
śp.

WIESŁAW CHROSTOWSKI

Msza św. w intencji Zmarłego
została odprawiona we czwartek,
02.12.2021 r. o godzinie 13⁰⁰
w Kaplicy przy Cmentarzu św. Wawrzyńca
przy ul. Bujwida we Wrocławiu
po której nastąpiło uroczyste odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku

Cześć Jego Pamięci!

Pogrążeni w smutku Przyjaciele

   Ze smutkiem zawiadamiamy,
że w dniu  21 listopada 2021 roku,
w wieku 69 lat
wskutek nieszczęśliwego wypadku, 
zmarł Nasz Przyjaciel,
działacz Solidarności Walczącej
śp. Adam Łotocki.

Adam był odznaczony
Krzyżem Solidarności Walczącej,
aktywnie działał w Partii Wolności,
brał czynny udział w organizacji kampanii
wyborczych Kornela Morawieckiego. 

Pamiętać Go będziemy jako osobę bardzo miłą, życzliwą dla innych,
zawsze chętną do niesienia pomocy.

RiP

Pogrzeb odbył się w sobotę 27.11.2021 r.
o godzinie 11⁰⁰ na Cmentarzu Kiełczowskim
we Wrocławiu  (Psie Pole).  

Cześć Jego Pamięci!

Zarząd Stowarzyszenia Solidarność Walcząca

GRUDZIEŃ

KONDOLENCJE

Wyrażamy najszczersze kondolencje naszej przyjaciółce, przewodniczącej krajowego Komitetu Wykonawczego „Solidarności Walczącej” (1988 – 1989) Jadzi Chmielowskiej
z powodu śmierci syna, Bartłomieja – lat 31. 

Tadeusz Świerczewski, „Solidarność Walcząca”

Piotr Hlebowicz, „Solidarność Walcząca”, Autonomiczny Wydział Wschodni „SW”

Tarieł Gwiniaszwili, organizacja „Memoriali”, Gruzja

Leonardas Vilkas, Lietuvos Laisvės Lyga 

Helena Lazarowicz, „Solidarność Walcząca”

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 15 grudnia 2021 r.
zmarł ŚP. 

HENRYK ŻELAŚKIEWICZ

Zelaskiewicz_Henryk

Był działaczem opozycji, od 1982 roku związany
z Solidarnością Walczącą. W latach 80′ wiele razy zatrzymany przez MO i ZOMO, kilka razy pobity. Nie dał się zastraszyć i nie zaprzestał działalności.

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się spotkaniem przy grobie na polu 64 rząd 5 Cmentarza Komunalnego przy ul. Osobowickiej we Wrocławiu 23 grudnia 2021 r (czwartek)
o godzinie 11:20

Pogrążona w smutku Rodzina i przyjaciele z SW

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 22 grudnia 2021 r.
zmarł ŚP. 

TADEUSZ MARKIEWICZ

Scroll to Top