SKŁAD KAPITUŁY KRZYŻA SW

STAN NA DZIEŃ 01.01.2021 R.

Zofia Maciejewska – przewodnicząca

Artur Adamski  

Andrzej Borowiec

Joanna Frankiewicz

Michał Gabryel

Zbigniew Jagiełło

Andrzej Kisielewicz

Andrzej Kołodziej

Maria Koziebrodzka

Jarosław Kotliński

Cezary Lesisz

Hanna Łukowska- Karniej

Warcisław Martynowski

Wojciech Myślecki

Tadeusz Piątek

Jacek Sarnecki(RN)

Wojciech Stando 

Tadeusz Świerczewski

Krzysztof Wianecki

Roman Zwiercan

amateur maressa rodriguez.onlyragazze.com
sessohub.net
Scroll to Top