SKŁAD KAPITUŁY KRZYŻA SW

STAN NA DZIEŃ 01.01.2021 R.

Zofia Maciejewska – przewodnicząca

Artur Adamski

Andrzej Borowiec

Leszek Dobrzyński

Joanna Frankiewicz

Michał Gabryel

Zbigniew Jagiełło

Andrzej Kisielewicz

Andrzej Kołodziej

Maria Koziebrodzka

Jarosław Kotliński

Ewa Kubasiewicz

Cezary Lesisz

Hanna Łukowska-Karniej

Warcisław Martynowski

Andrzej Myc

Wojciech Myślecki

Tadeusz Piątek

Jacek Sarnecki

Stanisław Srokowski

Wojciech Stando

Tadeusz Świerczewski

Krzysztof Wianeczki

Roman Zwiercan

Przewiń do góry