STOWARZYSZENIE

POWSTANIE SOLIDARNOŚCI WALCZĄCEJ

OGŁOSZENIA

Ze smutkiem i żalem zawiadamiamy,  
że w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia
25 grudnia zmarł nagle
śp.

JÓZEF SŁAWIŃSKI

J.-Sławiński

Miał 76 lat.
Był jednym z liderów strajku w Hucie Miedzi Głogów, zwolniony z pracy, kilkakrotnie aresztowany za działalność opozycyjną.
Po 25 letnim pobycie w USA wrócił do Kraju. Odznaczony Medalem Wolności i Solidarności.

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona we czwartek 31 grudnia o godz. 11.oo  w kaplicy
na Brzostowie (Głogów), zaraz po mszy ceremonia pogrzebowa na cmentarzu
w Krzepowie.

Ze smutkiem i żalem zawiadamiamy,  
że 27 grudnia 2020 roku
zmarł
śp.

MARIAN STĘPIEŃ

Nasz druh z opozycji antykomunistycznej, człowiek SW
Od dłuższego czasu chorował
na nieuleczalną chorobę.
Był z nami na pamiętnym spotkaniu
w restauracji w Legnicy.

Kawaler Krzyża Wolności i Solidarności oraz Krzyża Solidarności Walczącej.

Jego biogram znajduje się
w Encyklopedii Solidarności.

Ze smutkiem i żalem zawiadamiamy,  
że w grudniu 2020 roku
zmarła
śp.

MAŁGORZATA BRZOZA

Oddana sprawie Solidarności i Solidarności Walczącej.
Pogrzeb odbędzie się
w dniu 23 grudnia 2020 (środa) o godz. 14.00
na Cmentarzu Kiełczowskim we Wrocławiu

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,  
że 8 grudnia 2020 roku
w Meksyku
zmarł
śp.

ZBIGNIEW OZIEWICZ

Z-Oziewicz2

Prof. Zbigniew Oziewicz urodził się w 1941 roku
w Wilnie, zmarł  w Meksyku.

Wielki patriota i wybitny naukowiec.  Szkołę średnią ukończył w Inowrocławiu, gdzie rodzice nauczyciele szkół średnich (ojciec matematyk, mama nauczycielka fizyki) osiedli po przesiedleniu z Wileńszczyzny w 1946 r. Był laureatem olimpiad matematycznej i fizycznej. 

Studia na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Elektroniki po roku przerwał, by przenieść się
do Leningradu na studia atomistyki. W Polsce podjął pracę na Uniwersytecie Wrocławskim
w Instytucie Fizyki Teoretycznej
prof. Rzewuskiego, gdzie uzyskał doktorat oraz przeprowadził przewód habilitacyjny. Z powodów politycznych pomijany w awansach naukowych przyjął zaproszenie do pracy na Uniwersytecie Meksykańskim, gdzie mimo bariery językowej
i silnej konkurencji (Rosjanie) awansował
do pozycji profesora zwyczajnego.

Redaktor czasopism naukowych, zapraszany jako referent na światowe konferencje z astrofizyki
i ogólnej teorii względności. Ostatnio w Rzymie, Hong Kongu, Chinach. Ale również aktywny współorganizator konferencji w Wilnie.

W czasie pracy na Uniwersytecie Wrocławskim zaprzyjaźniony z dr Kornelem Morawieckim,
z którym współtworzył Solidarność Walczącą – organizację z okresu stanu wojennego stawiającą jako cel naczelny odzyskanie niepodległości Polski. Szczególnie zasłużony w rozszerzaniu zakresu tej Organizacji poprzez tworzenie Oddziałów Terenowych SW z upoważnienia
dr Morawieckiego oraz wciąganie do kolportażu wydawnictw podziemnych ośrodków niepodległościowych w różnych miastach (m.in. Toruń, Rzeszów, Gdynia, Olsztyn, Inowrocław). Inwigilowany z rodziną poprzez zainstalowanie podsłuchu w mieszkaniu. Aresztowany i osadzony w ośrodku dla internowanych w Grodkowie
w 1982, prowadził prelekcje z historii
dla współwięźniów. W roku 1984 ponownie aresztowany i osadzony w areszcie śledczym
przy ul. Świebodzkiej we Wrocławiu.
Uwolniony na skutek amnestii
i usilnych starań prof. Rzewuskiego
nie zaprzestał działalności niepodległościowej
do końca lat 80-tych
i działalności dla Polski do końca życia.

Odznaczony
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności,
Krzyżem Solidarności Walczącej.

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,  
że 5 grudnia 2020 roku zmarła
w Telford w Walii
śp.

ALEKSANDRA WIĘCKIEWICZ

urodziła się 3 lutego 1941 r. w Łodzi. W 1969 r. ukończyła filologię polską na UŁ, pracując następnie jako nauczycielka języka polskiego
w łódzkich szkołach ponadpodstawowych.
W 1980 r. podjęła działalność w KPN i Komitecie Obrony Więzionych za Przekonania.
Do 13 XII 1981 r. była członkiem Kierownictwa Akcji Bieżącej i szefem propagandy łódzkiego obszaru KPN. Wraz ze Zbigniewem Rybarkiewiczem i Marią Kępińską redagowała pisma „Wolna Polska” i „Niepodległość”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego sprzeciwiała się próbom rozwiązania struktur Konfederacji
w Łodzi. W 1982 r. była pomysłodawcą, redaktorem, autorką testów i drukarzem pisma „Przedwiośnie” i równocześnie współredagowała inny tytuł: „Zawsze Solidarność”.
Po aresztowaniach związanych z tymi pismami kontynuowała działalność wydawniczą.
Wraz z synem Pawłem Kozłowskim, redagowała
i drukowała kolejne tytuły: „Harce” (1983)
i „Obszar III” (1986-1987). W latach 1984-1986 – wraz z mężem Markiem Więckiewiczem
i P. Kozłowskim utworzyła wydawnictwo „Polska
i Polityka”, które wydało kilkanaście tytułów broszur. Dokonywała wyboru tekstów, redagowała, przygotowywała matryce i drukowała poszczególne pozycje we własnym mieszkaniu przy ul. Brackiej 45. Współpracowała w zakresie poligrafii z pismami „Prześwit” i „Gotowość „S”, sygnując drukowane wydawnictwa jako Drukarnia im. Hieronima Dobrowolskiego. W publikowanych tekstach posługiwała się pseudonimem Paweł Winnogórski. W latach 1984-1987 była członkiem Centralnego Kierownictwa Akcji Bieżącej.
31 października pobita przed blokiem
przy ul. Wspólnej 5 przez funkcjonariusza SB. Doznała wówczas wstrząsu mózgu. W jej mieszkaniu pięciokrotnie dokonywano rewizji.
W latach 1988-1990 związana z oddziałem łódzkim Organizacji Solidarność Walcząca,
m.in. redagowała pismo „Unia”. Po 1990 r. wyjechała na kilka lat do Kazachstanu, gdzie nauczała dzieci potomków polskich zesłańców.
W 2006 r. otrzymała z rąk Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.
W kolejnych latach na emeryturze.  

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,  
że 21 listopada 2020 roku zmarł
śp.

RYSZARD POPIEL

R.Popiel_web

Uczestnik gorzowskiego Młodzieżowego Ruchu Oporu i Ruchu Młodzieży Niezależnej
oraz opozycji niepodległościowej
w Gorzowie w latach 80. Przyjaciel Federacji Młodzieży Walczącej i Solidarności Walczącej.

W stanie wojennym w 1982 r., jako 17-latek został zatrzymany uwięziony przez władze PRL
“za kolportowania na terenie Gorzowa Wlkp. ulotek i innych nielegalnych wydawnictw”
oraz za to że “w styczniu 1982 był jednym
z inicjatorów założenia w Gorzowie Wlkp. związku o nazwie >Młodzieżowy Ruch Oporu<, którego istnienie, ustrój i cele miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, kolportując jednocześnie w okresie od stycznia do listopada 1982 ulotki nawołujące do organizowania demonstracji i przeciwdziałania aktom prawnym stanu wojennego wprowadzonego dekretem Rady Państwa”. Został skazany w 1983 r. przez wojskowy sąd PRL na karę pół roku więzienia. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany
za działalność niepodległościową. Harcerz, pielgrzym, społecznik. Twórca i pierwszy Dyrektor Parku Narodowego Ujście Warty. Wieloletni kierownik Regionalnej Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej w Gorzowie Wlkp.

Msza Święta za duszę Zmarłego odbędzie się
w sobotę 28.11. br., o 14:00
w kościele parafialnym pw. św. Stanisława Kostki w Różankach k/Gorzowa Wlkp.
Śp. Ryszard Popiel spocznie na Cmentarzu Komunalnym w Różankach, ul Niepodległości 9.

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,  
że 18 listopada 2020 roku zmarł
śp.

ANDRZEJ WŁODZIMIERZ JAWORSKI

Andrzej-Jaworski

Urodził się 4 II 1961 w Radomiu.
W latach 1981-1983 student Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Wydz. Ekonomiczno-Rolniczy.

1982-1989 współpracownik Wydawnictwa Społecznego KOS, drukarz i kolporter pism podziemnych, m.in.„Tygodnika Wojennego”, „KOSa”, „Tu Teraz”, „Wielkiej Gry”, „Okienka” oraz „Zeszytów Edukacji Narodowej”, od 1988 pisma Solidarności Walczącej „Alternatywa”. 8 III 1984 aresztowany, osadzony w AŚ w Radomiu, 28 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii. 1984-1987 kilkakrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany i poddawany rewizjom; w 1985 uczestnik głodówki w obronie więźniów politycznych w Krakowie-Bieżanowie. 1988-1990 działacz warszawskiego oddziału SW, współpracownik MRKS. 1986-1987 zatrudniony w Zakładzie Budowlano-Montażowym Energetyki w Radomiu, 1987-1988 w Zakładzie Remontowym Energetyki w Warszawie.

1990-1992 w Partii Wolności. 1990-1997 pracownik prywatnych zakładów poligraficznych w Warszawie, 1998-2006 Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, od 2006 Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Autor opracowań Katalog znaczków 1985 i Katalog znaczków 1986 (Towarzystwo Poczty Podziemnej, 2000 i 2001).

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000) oraz Krzyżem Semper Fidelis (2004).

Do 16 XI 1987 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Radomiu w ramach SOR. 

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,  
że 16 listopada 2020 roku zmarł
śp.

ANTONI WÓJTOWICZ

Antek-w-kapeluszu-2

Antek był absolwentem historii na Uniwersytecie Wrocławskim, w roku 1980 był jednym z założycieli Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polskich, organizatorem strajków studenckich. Internowany w Grodkowie po wprowadzeniu stanu wojennego. W latach 1984-1989 był szefem Spółdzielni Wydawniczej Profil, wydając w tym czasie ponad 20 książek, a także świadcząc usługi drukarskie dla wrocławskich niezależnych wydawnictw. Za swą działalność odznaczony został Krzyżem Oficerskim OOP.

W wolnej Polsce pozostał wydawcą. Już jako właściciel wydawnictwo Profil wydał ponad 100 książek, m.in. kilkanaście tytułów z serii poświęconej zmarłym działaczom „Solidarności” i „Solidarności Walczącej” – „Dolnośląska Solidarność”. 

Antek od wielu lat zmagał się z nieuleczalną chorobą, ale znosił ją z niebywałym optymizmem i pogodą. Był wspaniałym przyjacielem, oddanym, zawsze gotowym do pomocy, wspierającym innych w nieszczęściu. Był niezwykle serdeczny, zawsze roześmiany, z ogromną łatwością nawiązującym kontakty.

Tak bardzo będzie nam Go brakowało!

Żonie Oli i całej Jego rodzinie składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia.

Przyjaciele z Solidarności Walczącej

Uroczystości pogrzebowe odbyły się we wtorek 24 listopada 2020 roku, o godz. 12.00 w Kościele przy ul. Bujwida we Wrocławiu.

SPOTKANIE WIGILIJNE 2020

Drodzy członkowie Stowarzyszenia SW

Uprzejmie informujemy, że ze względu na panującą sytuację pandemiczną nie zorganizujemy tradycyjnego spotkania wigilijnego naszego środowiska.

Więcej →

APEL KOBIET SOLIDARNOŚCI WALCZĄCEJ

     My, kobiety Solidarności Walczącej, organizacji założonej w okresie stanu wojennego w Polsce w 1982 r. – więzione, internowane, represjonowane – mamy prawo i …

Więcej →

NUMERY SW Z 1986 ROKU, W TYM WYDANIE SPECJALNE 11 LISTOPADA 1986 – „Niosę Cię w sobie POLSKO…”

Drodzy członkowie Stowarzyszenia Solidarność Walcząca, Informujemy, że udostępniliśmy już na naszym portalu (www.sw.org.pl) w zakładce pismo SW  wszystkie wydania SW z 1986 . W sumie …

Więcej →

Uprzejmie informujemy, ze wysiłkiem wielu osób udało się umieścić na podstronie Stowarzyszenia (LINK TUTAJ) wszystkie numery SW z roku 1982 (od numeru 1 z 13 czerwca 1982 roku do numeru 29/30 z grudnia tegoż roku) oraz wszystkie numery (wraz z nr-mi specjalnymi) z 1983, 1984, 1985 i 1986 roku.

Skany oryginalnych numerów są różnej jakości, stad ciągła prośba aby spróbować znaleźć lepsze jakościowo wydania jeśli takimi dysponujemy. Część numerów jest przepisana stąd są łatwiejsze do przeczytania. Chcemy aby wszystkie numery były tez dostępne w wersji przepisanej. Zależy to od naszego zaangażowania. Jeśli możecie to zrobić to prosimy zgłaszać (TUTAJ) taką chęć aby można było rozdzielić taką pracę i uniknąć ewentualnego dublowania wysiłków.

W trakcie prac okazało się, ze nie ma numeru 23… !

Najprawdopodobniej nie ukazał się on w wyniku pomyłki redakcyjno-drukarskiej.

Numery przed nim i po nim, czyli 22 i 24 maja tez nie pasujące do porządku tygodniowego daty. Może ktoś z nas wie jak do tego doszło ? Bardzo prosimy o relacje tej ciekawej sprawy. 

Teraz będziemy się skupiali na wstawieniu na stronę numerów SW z kolejnych lat.

TUTAJ też prosimy o sprawdzenie, czy macie numery SW z tego roku?

AKTUALNOŚCI

Zyzol_Książka

  Krzysztof Bieżuński, nasz kolega z SW opublikował przy wsparciu Stowarzyszenia SW książkę o swoim udziale w wyswobodzeniu się
z komunizmu na przełomie lat 1980-1990.

 Książka będzie dostępna dla członków Stowarzyszenia w najbliższych dniach. Będziemy tu zamieszczali fragmenty jego wspomnień aby zachęcić do przeczytania całości. Krzysztof pisze, że za jego wyborem stali jego Rodzice.

Opisuje to tak:

   „Zastanawiając się skąd wzięły się wybory, których dokonałem na progu dorosłego życia, zdałem sobie sprawę z głównych przyczyn, a właściwie ludzi mających wpływ na nie. To moi rodzice. Nie byli bohaterami. Byli, tak po prostu, porządnymi ludźmi. Ich wspomnienia jednak nie są zwyczajne. Przyszło im żyć w niespokojnych czasach. II Wojna Światowa zaskoczyła nieopierzone nastolatki. 1 września mieli iść do szkoły, podjąć normalną naukę. Jednak Ojczyzna została zaatakowana przez najeźdźców. A przecież słyszeli, że Polska „nie odda nawet guzika”. Jednak kampania wrześniowa została przegrana. Ja byłem od nich starszy, kiedy proces odzyskiwania Niepodległości, straconej po 1945 roku, nabrał nowego tempa. Miałem dwadzieścia lat w sierpniu 1980 roku. Oni urodzili się w II Rzeczypospolitej, ja w PRL-u. Dwa różne światy.” 

1. ROCZNICA ŚMIERCI
KORNELA MORAWIECKIEGO

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,  
że zmarł
śp.

STEFAN MORAWIECKI

Pan-Stefan

Nasz Przyjaciel, niezwykle ważna postać Solidarności Walczącej.
Młodociany członek WiN po 1945 roku (rocznik 1929), represjonowany i więziony.

Zaprzysiężony członek Solidarności Walczącej.

Rodzinie składamy serdecznie wyrazy współczucia.

Przyjaciele z Solidarności Walczącej

Uroczystości pogrzebowe odbyły się
7 września 2020 r. (poniedziałek) o godz. 12.00
w kościele przy ul. Bujwida we Wrocławiu.

Centrum Kultury Zamek Ujazdowski w Warszawie przygotuje w listopadzie wystawę prac Ludwiki Ogorzelec – rzeźbiarki,  członka Stowarzyszenia Solidarność Walcząca.
Link do informacji znajduje się TUTAJ.

      Zapraszamy podczas pobytu w Warszawie do odwiedzenia wystawy Pokolenia Wolności. Prezentowana jest tam m.in Rodzina Lazarowiczów. 
   Warto zaznajomić się z losami rodziny Lazarowiczów, ich zasługami dla niepodległości naszej Ojczyzny. O dziejach rodziny, która patriotyzm miała we krwi można przeczytać w dostępnych książkach: “Klamra – mój Ojciec” Zbigniewa Lazarowicza, syna Adama Lazarowicza ps. “Klamra” zamordowanego 1 marca 1951 roku w katowni przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, “Stracony Dom” Jadwigi Lazarowicz, żony Adama, najnowszej – “Uśmiechnięty Wojownik” o Romualdzie Lazarowiczu, a także zrealizowanym w 2013 roku filmie – “Klamra. W przedsionku śmierci”. Instytut Pamięci Narodowej przygotował wystawę pt. “Pokolenia wolności”, na której można zobaczyć dążenia Polaków do niepodległości przez pryzmat kilku polskich rodzin, w tym także i rodziny Lazarowiczów. (link do wystawy.)

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,
że  w dniu 17 lipca 2020 r. 
zmarł
śp.

JERZY PIETRASZKO - "PEDRO"

JUREK-PIETRASZKO

Nasz Przyjaciel, niezwykle ważna i barwna postać Solidarności Walczącej.
Wybitny matematyk, wykładowca na Politechnice Wrocławskiej. Miłośnik szachów i turystyki wysokogórskiej.

Autor niezwykłej książki o Solidarności Walczącej „Terroryści i oszołomy”. Będzie nam brakowało Jego poczucia humoru, ciętego języka i ogromnej pogody ducha.

Składamy serdecznie wyrazy współczucia.

Przyjaciele z Solidarności Walczącej

Uroczystości pogrzebowe odbyły się
25 lipca 2020 r. (sobota) o godz. 9.00
na Cmentarzu osobowickim we Wrocławiu

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,
że 13.07.2020 r. 
zmarła
śp.

HELENKA MAZIEJUK

Helenka_Maziejuk

   prawy, szlachetny i dobry  człowiek.
Delegat na I Krajowy Zjazd “Solidarności”.
W czasie stanu wojennego uczestniczyła
w ukrywaniu Kornela Morawieckiego.
Odznaczona m.in. Krzyżem Solidarności Walczącej. 

Będzie nam Jej bardzo brakowało.

Przyjaciele.

Śp. Helena Maziejuk
ur. 15.05.1939 r. w Łomazach na Podlasiu,
zm. 13.07.2020 r. we Wrocławiu.
Msza św. i pogrzeb odbył się 18 lipca 2020 r. (sobota) o godz. 13:00
w kościele  św. Piotra i św. Pawła w Łomazach
na Podlasiu. 

   Zapraszamy na Mszę św. we WROCŁAWIU
do Kościoła św. Augustyna – Ojcowie Kapucyni – ul. Sudecka 90 w dniu 29.07.2020 r.(środa)
o godz. 8:15.

RIP

Z nieukrywanym żalem informujemy, że
5 lipca 2020 r.
zmarł w wieku 74 lat
śp.

EUGENIUSZ SZUMIEJKO

Eugeniusz-szumiejko

     Składamy serdecznie wyrazy współczucia 

Przyjaciele z Solidarności Walczącej

     Pogrzeb odbył się w sobotę 11 lipca 2020 r.
o godz. 11.00 na cmentarzu przy ul. Kiełczowskiej we Wrocławiu

15 czerwca 2020 r.
zmarł w wieku 67 lat
śp.

JACEK PODLEJSKI

Jacek Podlejski

z zawodu prawnik, działacz opozycji demokratycznej, kolporter prasy niezależnej w tym: „Z Dnia na Dzień”, „Biuletyn Dolnośląski” i in., współpracownik Solidarności Walczącej, członek Stowarzyszenia Solidarność Walcząca. 

     Składamy serdecznie wyrazy współczucia      Jego żonie Janeczce i całej rodzinie. 

Przyjaciele z Solidarności Walczącej

        Pogrzeb odbył się 20 czerwca (sobota)            o godz. 13.50 na Cmentarzu Osobowickim           we Wrocławiu.

POGRZEB ŚP. KRYSTYNY BARCHAŃSKIEJ

          Pogrzeb śp. Krystyny Barchańskiej odbył się 3 czerwca, w 38-rocznicę śmierci jej syna Emila. Spoczęła także obok niego na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie. (link do informacji)

UROCZYSTOŚCI W WIGILIĘ URODZIN ŚP. KORNELA MORAWIECKIEGO

OTWARCIE WYSTAWY – “ZANIM UPADŁ BERLIŃSKI MUR…”

Wicemarszałek Sejmu RP, Małgorzata Gosiewska, Ambasador RP w Niemczech, prof. Andrzej Przyłębski oraz Marta Morawiecka, córka Kornela Morawieckiego – założyciela Solidarności Walczącej

WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA SW

WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA SW

Uprzejmie informuję, że w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia SW zwołujemy Walne Zebranie członków Stowarzyszenia zgodnie z poniższą agendą.

Zbigniew Jagiełło

BERLIN, 1 GRUDNIA 2019

Fundacja „Pamięć nie umiera” ma zaszczyt zaprosić Państwa do Berlina na otwarcie wystawy plenerowej pod tytułem „Zanim upadł Berliński Mur…”.

POLECAMY

    Z przyjemnością zamieszczamy link do strony, na której można kupić audiobook “Kornel Morawiecki. Autobiografia”. 
  Prawie 18 godzin słuchania. Fundacja “Wolne Dźwięki” sprzedaje po cenie dobrowolnej, od 5 PLN za sztukę. Sugerowana cena – 15 PLN.
Oto link do audiobooka:
https://wolnedzwieki.pl/produkt/kornel-morawiecki-autobiografia/

    Z przyjemnością zamieszczamy link do strony Instytutu Pamięci Narodowej, na której można przeczytać  (lub ściągnąć) broszurę autorstwa Artura Adamskiego z serii wydawniczej IPN: “Bohaterowie Niepodległej” – Kornel Morawiecki”. 
  
Oto link:
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/publikacje-edukacyjne-i/108191,Kornel-Morawiecki.html

KSIĄŻKA O ROMKU LAZAROWICZU

Koleżanki i koledzy, z radością informujemy, iż książka o Romku Lazarowiczu „Uśmiechnięty wojownik” jest już wydrukowana. Wkrótce rozpoczniemy jej promocję i dystrybucję.

Poniżej zamieszczamy rozdział z książki prezentujący wejście Romka do Solidarności Walczącej w czasie jej tworzenia 38 lat temu.

POMOC PIENIĘŻNA NA LECZENIE UZDROWISKOWE

Informacji i pomocy przy kompletowaniu dokumentów udziela: 

Janina Podlejska – tel. 604 321 557    janinapodlejska@gmail.com

Zainteresowanym  z terenu województwa lubuskiego  informacji udziela:

Ryszard Szablowski – tel. 882 155 565   roszada@poczta.onet.pl 

Dyżury w biurze Stowarzyszenia Solidarność Walcząca przy ul. Barlickiego 28 prowadzone są w każdy wtorek w godz. 10.00-13.00

Szczegółową informację znajdą Państwo na stronie:

http://kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/sprawy-zdrowotne-i-socjalne/działacze-opozycji-i-osoby-represjonowane/1523-pomoc-pieniężna-na-leczenie-uzdrowiskowe-w-2019-roku.html

Składki członkowskie Stowarzyszenia SW należy wpłacać:

Konto nr 64 1090 1522 0000 0001 0735 2590 (Santander Bank)

Zasady opłacania składek 

Wzory potrzebnych dokumentów znajdziesz – tutaj

Pamiętaj!
I Ty możesz przekazać 1% podatku dochodowego na rzecz
Stowarzyszenia Solidarność Walcząca
nr KRS 0000 28 33 15

Konto nr 64 1090 1522 0000 0001 0735 2590

Przewiń do góry