STOWARZYSZENIE

2020 ROK

GRUDZIEŃ

Ze smutkiem i żalem zawiadamiamy,  
że 27 grudnia 2020 roku
zmarł
śp.

MARIAN STĘPIEŃ

Nasz druh z opozycji antykomunistycznej, człowiek SW
Od dłuższego czasu chorował
na nieuleczalną chorobę.
Był z nami na pamiętnym spotkaniu
w restauracji w Legnicy.

Kawaler Krzyża Wolności i Solidarności oraz Krzyża Solidarności Walczącej.

Jego biogram znajduje się
w Encyklopedii Solidarności.

Ze smutkiem i żalem zawiadamiamy,  
że w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia
25 grudnia zmarł nagle
śp.

JÓZEF SŁAWIŃSKI

J.-Sławiński

Miał 76 lat.
Był jednym z liderów strajku w Hucie Miedzi Głogów, zwolniony z pracy, kilkakrotnie aresztowany za działalność opozycyjną.
Po 25 letnim pobycie w USA wrócił do Kraju. Odznaczony Medalem Wolności i Solidarności.

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona we czwartek 31 grudnia o godz. 11.oo  w kaplicy
na Brzostowie (Głogów), zaraz po mszy ceremonia pogrzebowa na cmentarzu
w Krzepowie.

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,  
że 8 grudnia 2020 roku
w Meksyku
zmarł
śp.

ZBIGNIEW OZIEWICZ

Z-Oziewicz2

Prof. Zbigniew Oziewicz urodził się w 1941 roku
w Wilnie, zmarł  w Meksyku.

Wielki patriota i wybitny naukowiec.  Szkołę średnią ukończył w Inowrocławiu, gdzie rodzice nauczyciele szkół średnich (ojciec matematyk, mama nauczycielka fizyki) osiedli po przesiedleniu z Wileńszczyzny w 1946 r. Był laureatem olimpiad matematycznej i fizycznej. 

Studia na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Elektroniki po roku przerwał, by przenieść się
do Leningradu na studia atomistyki. W Polsce podjął pracę na Uniwersytecie Wrocławskim
w Instytucie Fizyki Teoretycznej
prof. Rzewuskiego, gdzie uzyskał doktorat oraz przeprowadził przewód habilitacyjny. Z powodów politycznych pomijany w awansach naukowych przyjął zaproszenie do pracy na Uniwersytecie Meksykańskim, gdzie mimo bariery językowej
i silnej konkurencji (Rosjanie) awansował
do pozycji profesora zwyczajnego.

Redaktor czasopism naukowych, zapraszany jako referent na światowe konferencje z astrofizyki
i ogólnej teorii względności. Ostatnio w Rzymie, Hong Kongu, Chinach. Ale również aktywny współorganizator konferencji w Wilnie.

W czasie pracy na Uniwersytecie Wrocławskim zaprzyjaźniony z dr Kornelem Morawieckim,
z którym współtworzył Solidarność Walczącą – organizację z okresu stanu wojennego stawiającą jako cel naczelny odzyskanie niepodległości Polski. Szczególnie zasłużony w rozszerzaniu zakresu tej Organizacji poprzez tworzenie Oddziałów Terenowych SW z upoważnienia
dr Morawieckiego oraz wciąganie do kolportażu wydawnictw podziemnych ośrodków niepodległościowych w różnych miastach (m.in. Toruń, Rzeszów, Gdynia, Olsztyn, Inowrocław). Inwigilowany z rodziną poprzez zainstalowanie podsłuchu w mieszkaniu. Aresztowany i osadzony w ośrodku dla internowanych w Grodkowie
w 1982, prowadził prelekcje z historii
dla współwięźniów. W roku 1984 ponownie aresztowany i osadzony w areszcie śledczym
przy ul. Świebodzkiej we Wrocławiu.
Uwolniony na skutek amnestii
i usilnych starań prof. Rzewuskiego
nie zaprzestał działalności niepodległościowej
do końca lat 80-tych
i działalności dla Polski do końca życia.

Odznaczony
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności,
Krzyżem Solidarności Walczącej.

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,  
że 5 grudnia 2020 roku zmarła
w Telford w Walii
śp.

ALEKSANDRA WIĘCKIEWICZ

urodziła się 3 lutego 1941 r. w Łodzi. W 1969 r. ukończyła filologię polską na UŁ, pracując następnie jako nauczycielka języka polskiego
w łódzkich szkołach ponadpodstawowych.
W 1980 r. podjęła działalność w KPN i Komitecie Obrony Więzionych za Przekonania.
Do 13 XII 1981 r. była członkiem Kierownictwa Akcji Bieżącej i szefem propagandy łódzkiego obszaru KPN. Wraz ze Zbigniewem Rybarkiewiczem i Marią Kępińską redagowała pisma „Wolna Polska” i „Niepodległość”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego sprzeciwiała się próbom rozwiązania struktur Konfederacji
w Łodzi. W 1982 r. była pomysłodawcą, redaktorem, autorką testów i drukarzem pisma „Przedwiośnie” i równocześnie współredagowała inny tytuł: „Zawsze Solidarność”.
Po aresztowaniach związanych z tymi pismami kontynuowała działalność wydawniczą.
Wraz z synem Pawłem Kozłowskim, redagowała
i drukowała kolejne tytuły: „Harce” (1983)
i „Obszar III” (1986-1987). W latach 1984-1986 – wraz z mężem Markiem Więckiewiczem
i P. Kozłowskim utworzyła wydawnictwo „Polska
i Polityka”, które wydało kilkanaście tytułów broszur. Dokonywała wyboru tekstów, redagowała, przygotowywała matryce i drukowała poszczególne pozycje we własnym mieszkaniu przy ul. Brackiej 45. Współpracowała w zakresie poligrafii z pismami „Prześwit” i „Gotowość „S”, sygnując drukowane wydawnictwa jako Drukarnia im. Hieronima Dobrowolskiego. W publikowanych tekstach posługiwała się pseudonimem Paweł Winnogórski. W latach 1984-1987 była członkiem Centralnego Kierownictwa Akcji Bieżącej.
31 października pobita przed blokiem
przy ul. Wspólnej 5 przez funkcjonariusza SB. Doznała wówczas wstrząsu mózgu. W jej mieszkaniu pięciokrotnie dokonywano rewizji.
W latach 1988-1990 związana z oddziałem łódzkim Organizacji Solidarność Walcząca,
m.in. redagowała pismo „Unia”. Po 1990 r. wyjechała na kilka lat do Kazachstanu, gdzie nauczała dzieci potomków polskich zesłańców.
W 2006 r. otrzymała z rąk Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.
W kolejnych latach na emeryturze.  

Ze smutkiem i żalem zawiadamiamy,  
że w grudniu 2020 roku
zmarła
śp.

MAŁGORZATA BRZOZA

Oddana sprawie Solidarności i Solidarności Walczącej.
Pogrzeb odbędzie się
w dniu 23 grudnia 2020 (środa) o godz. 14.00
na Cmentarzu Kiełczowskim we Wrocławiu

LISTOPAD

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,  
że 21 listopada 2020 roku zmarł
śp.

RYSZARD POPIEL

R.Popiel_web

Uczestnik gorzowskiego Młodzieżowego Ruchu Oporu i Ruchu Młodzieży Niezależnej
oraz opozycji niepodległościowej
w Gorzowie w latach 80. Przyjaciel Federacji Młodzieży Walczącej i Solidarności Walczącej.

W stanie wojennym w 1982 r., jako 17-latek został zatrzymany uwięziony przez władze PRL
“za kolportowania na terenie Gorzowa Wlkp. ulotek i innych nielegalnych wydawnictw”
oraz za to że “w styczniu 1982 był jednym
z inicjatorów założenia w Gorzowie Wlkp. związku o nazwie >Młodzieżowy Ruch Oporu<, którego istnienie, ustrój i cele miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, kolportując jednocześnie w okresie od stycznia do listopada 1982 ulotki nawołujące do organizowania demonstracji i przeciwdziałania aktom prawnym stanu wojennego wprowadzonego dekretem Rady Państwa”. Został skazany w 1983 r. przez wojskowy sąd PRL na karę pół roku więzienia. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany
za działalność niepodległościową. Harcerz, pielgrzym, społecznik. Twórca i pierwszy Dyrektor Parku Narodowego Ujście Warty. Wieloletni kierownik Regionalnej Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej w Gorzowie Wlkp.

Msza Święta za duszę Zmarłego odbędzie się
w sobotę 28.11. br., o 14:00
w kościele parafialnym pw. św. Stanisława Kostki w Różankach k/Gorzowa Wlkp.
Śp. Ryszard Popiel spocznie na Cmentarzu Komunalnym w Różankach, ul Niepodległości 9.

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,  
że 18 listopada 2020 roku zmarł
śp.

ANDRZEJ WŁODZIMIERZ JAWORSKI

Andrzej-Jaworski

Urodził się 4 II 1961 w Radomiu.
W latach 1981-1983 student Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Wydz. Ekonomiczno-Rolniczy.

1982-1989 współpracownik Wydawnictwa Społecznego KOS, drukarz i kolporter pism podziemnych, m.in.„Tygodnika Wojennego”, „KOSa”, „Tu Teraz”, „Wielkiej Gry”, „Okienka” oraz „Zeszytów Edukacji Narodowej”, od 1988 pisma Solidarności Walczącej „Alternatywa”. 8 III 1984 aresztowany, osadzony w AŚ w Radomiu, 28 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii. 1984-1987 kilkakrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany i poddawany rewizjom; w 1985 uczestnik głodówki w obronie więźniów politycznych w Krakowie-Bieżanowie. 1988-1990 działacz warszawskiego oddziału SW, współpracownik MRKS. 1986-1987 zatrudniony w Zakładzie Budowlano-Montażowym Energetyki w Radomiu, 1987-1988 w Zakładzie Remontowym Energetyki w Warszawie.

1990-1992 w Partii Wolności. 1990-1997 pracownik prywatnych zakładów poligraficznych w Warszawie, 1998-2006 Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, od 2006 Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Autor opracowań Katalog znaczków 1985 i Katalog znaczków 1986 (Towarzystwo Poczty Podziemnej, 2000 i 2001).

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000) oraz Krzyżem Semper Fidelis (2004).

Do 16 XI 1987 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Radomiu w ramach SOR. 

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,  
że 16 listopada 2020 roku zmarł
śp.

ANTONI WÓJTOWICZ

Antek-w-kapeluszu-2

Antek był absolwentem historii na Uniwersytecie Wrocławskim, w roku 1980 był jednym z założycieli Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polskich, organizatorem strajków studenckich. Internowany w Grodkowie po wprowadzeniu stanu wojennego. W latach 1984-1989 był szefem Spółdzielni Wydawniczej Profil, wydając w tym czasie ponad 20 książek, a także świadcząc usługi drukarskie dla wrocławskich niezależnych wydawnictw. Za swą działalność odznaczony został Krzyżem Oficerskim OOP.

W wolnej Polsce pozostał wydawcą. Już jako właściciel wydawnictwo Profil wydał ponad 100 książek, m.in. kilkanaście tytułów z serii poświęconej zmarłym działaczom „Solidarności” i „Solidarności Walczącej” – „Dolnośląska Solidarność”. 

Antek od wielu lat zmagał się z nieuleczalną chorobą, ale znosił ją z niebywałym optymizmem i pogodą. Był wspaniałym przyjacielem, oddanym, zawsze gotowym do pomocy, wspierającym innych w nieszczęściu. Był niezwykle serdeczny, zawsze roześmiany, z ogromną łatwością nawiązującym kontakty.

Tak bardzo będzie nam Go brakowało!

Żonie Oli i całej Jego rodzinie składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia.

Przyjaciele z Solidarności Walczącej

Uroczystości pogrzebowe odbyły się we wtorek 24 listopada 2020 roku, o godz. 12.00 w Kościele przy ul. Bujwida we Wrocławiu.

WRZESIEŃ

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,  
że zmarł
śp.

STEFAN MORAWIECKI

Pan-Stefan

Nasz Przyjaciel, niezwykle ważna postać Solidarności Walczącej.
Młodociany członek WiN po 1945 roku (rocznik 1929), represjonowany i więziony.

Zaprzysiężony członek Solidarności Walczącej.

Rodzinie składamy serdecznie wyrazy współczucia.

Przyjaciele z Solidarności Walczącej

Uroczystości pogrzebowe odbyły się
7 września 2020 r. (poniedziałek) o godz. 12.00
w kościele przy ul. Bujwida we Wrocławiu.

LIPIEC

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,
że  w dniu 17 lipca 2020 r. 
zmarł
śp.

JERZY PIETRASZKO - "PEDRO"

JUREK-PIETRASZKO

Nasz Przyjaciel, niezwykle ważna i barwna postać Solidarności Walczącej.
Wybitny matematyk, wykładowca na Politechnice Wrocławskiej. Miłośnik szachów i turystyki wysokogórskiej.

Autor niezwykłej książki o Solidarności Walczącej „Terroryści i oszołomy”. Będzie nam brakowało Jego poczucia humoru, ciętego języka i ogromnej pogody ducha.

Składamy serdecznie wyrazy współczucia.

Przyjaciele z Solidarności Walczącej

Uroczystości pogrzebowe odbyły się
25 lipca 2020 r. (sobota) o godz. 9.00
na Cmentarzu osobowickim we Wrocławiu

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,
że 13.07.2020 r. 
zmarła
śp.

HELENKA MAZIEJUK

Helenka_Maziejuk

   prawy, szlachetny i dobry  człowiek.
Delegat na I Krajowy Zjazd “Solidarności”.
W czasie stanu wojennego uczestniczyła
w ukrywaniu Kornela Morawieckiego.
Odznaczona m.in. Krzyżem Solidarności Walczącej. 

Będzie nam Jej bardzo brakowało.

Przyjaciele.

Śp. Helena Maziejuk
ur. 15.05.1939 r. w Łomazach na Podlasiu,
zm. 13.07.2020 r. we Wrocławiu.
Msza św. i pogrzeb odbył się 18 lipca 2020 r. (sobota) o godz. 13:00
w kościele  św. Piotra i św. Pawła w Łomazach
na Podlasiu. 

   Zapraszamy na Mszę św. we WROCŁAWIU
do Kościoła św. Augustyna – Ojcowie Kapucyni – ul. Sudecka 90 w dniu 29.07.2020 r.(środa)
o godz. 8:15.
RIP

Z nieukrywanym żalem informujemy, że
5 lipca 2020 r.
zmarł w wieku 74 lat
śp.

EUGENIUSZ SZUMIEJKO

Eugeniusz-szumiejko

     Składamy serdecznie wyrazy współczucia 

Przyjaciele z Solidarności Walczącej

     Pogrzeb odbył się w sobotę 11 lipca 2020 r.
o godz. 11.00 na cmentarzu przy ul. Kiełczowskiej we Wrocławiu

CZERWIEC

15 czerwca 2020 r.
zmarł w wieku 67 lat
śp.

JACEK PODLEJSKI

Jacek Podlejski

z zawodu prawnik, działacz opozycji demokratycznej, kolporter prasy niezależnej w tym: „Z Dnia na Dzień”, „Biuletyn Dolnośląski” i in., współpracownik Solidarności Walczącej, członek Stowarzyszenia Solidarność Walcząca. 

     Składamy serdecznie wyrazy współczucia      Jego żonie Janeczce i całej rodzinie. 

Przyjaciele z Solidarności Walczącej

        Pogrzeb odbył się 20 czerwca (sobota)            o godz. 13.50 na Cmentarzu Osobowickim           we Wrocławiu.

amateur maressa rodriguez.onlyragazze.com
sessohub.net
Scroll to Top