WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA SW 2021

    Zarząd Stowarzyszenia SW zwołuje Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Solidarność Walcząca w dniu 26 czerwca 2021 (sobota) na godz. 12:00. Zebranie odbędzie się  w budynku przy Placu Solnym 16 (budynek Starej Giełdy) w Sali Świetlikowej (parter, po prawej stronie).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącego Stowarzyszenia, wybór komisji skrutacyjnej, protokolantów.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania. 

3. Ustalenie zdolności do podejmowania uchwał (kworum) i ewentualne wyznaczenie II  terminu umożliwiającego podejmowanie uchwał na godz. 13:00.

4. Informacja Przewodniczącego Stowarzyszenia SW o działalności Stowarzyszenia w roku 2020.

5. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2020.

6. Dyskusja nad sprawozdaniem.

7. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za rok 2020.

8. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Solidarność Walcząca (zaproponowanego 29 sierpnia 2020 podczas Walnego Zebrania SSW).

9. Uchwała w sprawie Regulaminu Walnego Zebrania Stowarzyszenia SW. 

(zaproponowanego 29 sierpnia 2020 podczas Walnego Zebrania SSW).

10. Wolne wnioski i dyskusja.

11. Zamknięcie Walnego Zebrania.

======================================================

Punkty 8 i 9 są dokończeniem spraw podjętych na poprzednim Walnym i wymagających przerwy zgodnie ze Statutem. Proponowane wówczas uchwały, które obecnie chcemy przegłosować umieszczone są pod linkiem

https://sw.org.pl/index.php/walne-zebranie-stowarzyszenia-sw-29-sierpnia-2020/

Zarząd Stowarzyszenia SW

amateur maressa rodriguez.onlyragazze.com
sessohub.net
Scroll to Top