Apel do projektantów, drukarzy i kolporterów podziemnych znaczków pocztowych "Solidarności Walczącej"

     W związku z trwającymi pracami nad “Księgą podziemnych znaczków pocztowych Solidarności Walczącej” zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o przekazywanie nam wszelkich informacji o autorach projektów, drukarzach, sposobie kolportażu i o wszystkich osobach powiązanych z podziemnym obiegiem znaczków pocztowych Solidarności Walczącej.

Projekt powstaje pod auspicjami Poczty Polskiej S. A.

     Gorącym orędownikiem powstania tej publikacji był Marszałek Senior i Przewodniczący Stowarzyszenia Solidarność Walcząca śp. Kornel Morawiecki. Jego pamięci ta praca będzie dedykowana.

   Jeżeli w Państwa zbiorach zachowały się jakieś cząstki nakładów nierozkolportowanych podziemnych znaczków pocztowych SW – będziemy wdzięczni za ich przesłanie na nasz adres – zostaną one wykorzystane (wklejone w folii), jako oryginalne walory, w planowanej “Księdze”, zostanie też odnotowane iż pochodzą one z Państwa zbiorów.

Janusz Gajewski, tel. 608031048, e-mail: jpg55@wp.pl

Zbigniew Rutkowski, tel. 501049183, e-mail: wolna-polska@wp.pl

(Stowarzyszenie Solidarność Walcząca, Mazowsze)

    Prosimy o przesyłanie ew. zachowanych, nierozkolportowanych nakładów podziemnych znaczków pocztowych SW na adres:

Zbigniew Rutkowski

skr. poczt. 32

00-991 Warszawa 44

Kornel Morawiecki Poczta Solidarności Walczącej
Scroll to Top