Koleżanki i Koledzy ze Stowarzyszenia SW

     Kapituła Krzyża SW od paru miesięcy porządkuje sprawy dotyczące przyznanych Krzyży, w szczególności usiłujemy sporządzić listę osób, które dotychczas te odznaczenia otrzymały. W załączeniu podajemy listę, która nie jest listą właściwą, jest tylko listą informacyjną. Prosimy o zapoznanie się z nią, prosimy o uwagi, które pomogą nam prawdziwą listę sporządzić, pomogą ustalić właściwy numer legitymacji, pseudonim, jak również nazwę miejscowości, w której te osoby działały. 

 Sprostowania i uwagi proszę kierować do przewodniczącej Kapituły Krzyża, Zofii Maciejewskiej na adres: zomaciejka@wp.pl, lub na telefon 605 153 822.

Link do listy bieżącej osób odznaczonych Krzyżem SW

w latach 2010 – 2019

znajduje się TUTAJ

amateur maressa rodriguez.onlyragazze.com
sessohub.net
Scroll to Top