KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEJ KAPITUŁY

Wrocław, 1 stycznia 2021 r.

Zofia Maciejewska

Członek Senior i Przewodnicząca

Kapituły Krzyża SW

Szanowni Członkowie Kapituły Krzyża SW,

    W dniu 30 września 2019 r. zmarł Przewodniczący SW Kornel Morawiecki, który na mocy Regulaminu „Krzyża Solidarności Walczącej” z dnia 15 kwietnia 2010 roku przewodniczył i kierował pracami Kapituły Krzyża SW (KKSW).
    W tej sytuacji zgodnie z pkt. 7 pkt. „c” w/w Regulaminu i wobec rezygnacji z Przewodniczenia Kapitule przez Członka Seniora Stanisława Srokowskiego jako aktualny Członek Senior Kapituły objęłam funkcję Przewodniczącego Kapituły KSW.
    Krzyż SW ustanowił Kornel Morawiecki jako Przewodniczący Organizacji „Solidarność Walcząca”. W dniu 15 kwietnia 2010 r. podpisał Regulamin Krzyża SW, następnie powołał jednorazowo Kapitułę Krzyża, która nie podlega zmianom. Na mocy Regulaminu Krzyża SW wszyscy Członkowie Kapituły otrzymali Krzyże SW.
    Pierwsze Krzyże zostały wręczone 16 maja 2010 r. w Gdyni, następne 11 grudnia 2010 r. we wrocławskim Ratuszu, następne 14 maja 2011 r. w Rzeszowie, potem w 2017 r. i sporadycznie w następnych latach. Po śmierci Kornela Krzyży nie przyznano poza dwoma wyjątkami, w których Kapituła podjęła decyzję o przyznaniu w stanie wyższej konieczności. Obecnie Kapituła Krzyża SW wznawia działalność. W Internecie na stronie Stowarzyszenia SW zostały umieszczone następujące dokumenty:

Lista członków Kapituły Krzyża SW 
Regulamin (zasady działania) Kapituły Krzyża SW
Regulamin Krzyża SW
Wniosek o nadanie Krzyża SW

Tymi dokumentami będę się kierować w sprawowaniu zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji Przewodniczącej KKSW.

Zofia Maciejewska

Przewodnicząca Kapituły

Krzyża SW

amateur maressa rodriguez.onlyragazze.com
sessohub.net
Scroll to Top