SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Decyzją poprzedniego przewodniczącego śp. Kornela Morawieckiego, w roku 2015 został zawieszony statutowy obowiązek opłacania składek na Stowarzyszenie. W rezultacie, mimo, iż  znaczna część członków zaprzestała płacenia składek, część członków Stowarzyszenia nadal je płaciła.

Informujemy, że nowy Zarząd uchwałą z dnia 13 lutego 2020 roku zdecydował o przywróceniu tego statutowego obowiązku z dniem 1 marca 2020r. ( par. 11d Statutu Stowarzyszenia).

Jednocześnie, Zarząd zadecydował o nieokreślaniu wysokości składki, lecz oddaniu tego decyzji poszczególnych członków. Liczymy na to, że większość członków będzie opłacała składki w standardowej wysokości 10-20 zł miesięcznie.

Ci, dla których wobec niskich dochodów byłby to znaczący wydatek proszenie są o opłacanie składki symbolicznie, na przykład 15 zł na rok, żebyśmy mogli odnotować w ciągu roku wpływ takiej kwoty i uznać to za dopełnienie obowiązku statutowego. Można też wystąpić oficjalnie do zarządu Stowarzyszenia o zwolnienie z obowiązku płacenia składek.

Jednocześnie, ci członkowie, którzy posiadają dochody znacznie przekraczające średnią krajową, proszeni są o wsparcie działalności Stowarzyszenia poprzez dobrowolne uiszczanie większych kwot składkowych, takich które uznają za stosowne. Z góry dziękujemy.

Składki członkowskie należy wpłacać na konto Stowarzyszenia SW nr 64 1090 1522 0000 0001 0735 2590 z dopiskiem “składka członkowska”.

Wrocław, 16 luty 2020

amateur maressa rodriguez.onlyragazze.com
sessohub.net
Scroll to Top