1% PODATKU – NA ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO

Szanowni członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Solidarność Walcząca,  

   Stowarzyszenie nasze jest organizacją pożytku publicznego dlatego też każdy podatnik może przekazać na jego rzecz swój 1%  podatku dochodowego.  Wsparcie to przeznaczymy  na realizację naszych celów statutowych, m.in. :

– wychowywanie młodego pokolenia w duchu patriotyzmu; pielęgnowanie i przekazywanie młodemu pokoleniu historii i legendy Solidarności Walczącej,

– wspieranie i pomoc dawnym doświadczonym przez los członkom i współpracownikom Solidarności Walczącej oraz innym osobom, które czynnie uczestniczyły w opozycji antykomunistycznej i niepodległościowej, 

– gromadzenie i ochronę historycznych zasobów archiwalnych, prowadzenie badań naukowych, opracowywanie i publikowanie dokumentów , wspomnień i świadectw oraz popularyzowanie wiedzy historycznej, w tym zwłaszcza dotyczącej działalności SW oraz innych organizacji i ruchów opozycji antykomunistycznej i niepodległościowej z lat 1944 – 1990.

 

Jeżeli chcesz przekazać 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia wskaż proszę   w formularzu PIT nasz numer KRS: 

0000 28 33 15

Prześlijcie też ta informacje/prośbę do grona swoich znajomych.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie.

 

Zbigniew Jagiełło

Prezes Zarządu 

Stowarzyszenia Solidarność Walcząca

amateur maressa rodriguez.onlyragazze.com
sessohub.net
Scroll to Top