SPRAWY STOWARZYSZENIA ZWIĄZANE ZE STANEM EPIDEMII

Szanowni Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia SW,

1) Zapewne dla wszystkich jest to oczywiste, ale dla porządku informujemy, że  niestety w związku z sytuacją epidemiologiczną w tym roku nie odbędzie się nasze tradycyjne spotkanie wielkanocne.

2) Podobna jest sytuacja z Gazetą Obywatelską: w tych warunkach, jak wiele innych gazet, zdecydowaliśmy o wstrzymaniu do odwołania wydawania papierowej wersji GO. 

3) W sprawie zawieszenia wydawania papierowej wersji Gazety Zarząd podjął decyzję kilka dni temu, ale przyjęliśmy drogę, że najpierw porozmawiamy z redakcją Gazety, ustalimy w jakim zakresie można kontynuować jej wydawanie w wersji elektronicznej i dopiero po tej rozmowie podamy odpowiednie fakty do wiadomości. 

4) W tych trudnych dniach prosimy wszystkich członków Stowarzyszenia o solidarne zainteresowanie się kolegami z naszego kręgu w zakresie życiowych potrzeb!

serdecznie pozdrawiam i życzę zdrowia

Andrzej Kisielewicz

rzecznik Zarządu SW

amateur maressa rodriguez.onlyragazze.com
sessohub.net
Scroll to Top