TWORZENIE STAŁEJ WYSTAWY O SW W MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH I WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH PRL – APEL!!!

Zwracamy się do wszystkich koleżanek i kolegów, dawnych działaczy SW i ich rodzin.

    W związku z przygotowywaną stałą ekspozycją muzealną o działalności Solidarności Walczącej poszukujemy wszelkich pamiątek z lat 1982-1990. Najważniejsze są przedmioty związane z działalnością SW: sprzęt radiowy, drukarski, książki, gazetki, ulotki i wszelka galanteria wydawana przez SW. Równie cenne są zdjęcia z tym, że przekazując zdjęcia bardzo proszę o notatki opisujące co przedstawiają oraz w miarę możliwości autorów.

Dokumentację zdjęciową będziemy dzielić:

Geneza SW – ludzie/początki, Rada SW, Komitet Wykonawczy SW,

 – Druk:

  • ludzie
  • książki
  • gazetki
  • galanteria

 – Radio:

  • ludzie
  • sprzęt

– Kontrwywiad

– Manifestacje

– Przygotowanie do czynnego oporu

– Przedstawicielstwa zagraniczne

– Wsparcie opozycji antykomunistycznej w krajach byłego bloku wschodniego m.in. Wydział Wschodni

– Inne

    Przekazane materiały będą stanowić depozyt Stowarzyszenia Solidarność Walcząca przekazany Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

    Proszę je przekazywać do siedziby Stowarzyszenia SW we Wrocławiu, ul. Barlickiego 28 lub do Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna w Gdyni, ul. Morska 9.

   Można również przekazywać zbiory bezpośrednio do Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, ul. Rakowiecka 37 w Warszawie w godzinach 8 – 16 od poniedziałku do piątku. Najlepiej zapakowane i z kartką “Solidarność Walcząca”. Jeśli ktoś ma możliwość osobiście dostarczyć to trzeba wartownikowi przy bramie powiedzieć, że to materiały dla SW. Osobą opiekującą się naszymi materiałami w muzeum jest Pani Kinga Owczarska z Działu Zbiorów.

    Proszę o potraktowanie prośby jako bardzo pilnej. Do końca października br. chcielibyśmy zebrać materiały, które będą na bieżąco opracowywane. 

    13 grudnia br. chcielibyśmy już pokazać chociaż część zbiorów.

W razie pytań prosimy kontaktować się z Romanem Zwiercanem: tel. 512 327 617,
e-mail: mr.zwiercan@gmail.com

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia SW

Roman Zwiercan

amateur maressa rodriguez.onlyragazze.com
sessohub.net
Scroll to Top