OŚWIADCZENIE STOWARZYSZENIA SW W SPRAWIE NAPAŚCI ROSJI NA UKRAINĘ

   Stowarzyszenie Solidarność Walcząca wyraża stanowczy sprzeciw wobec bandyckiej zbrojnej napaści Rosji na niepodległą Ukrainę.

   Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o udzielenie Ukrainie jak największej pomocy oraz podjęcie najdalej idących działań w celu zatrzymania rosyjskiej agresji i powstrzymania jej zbrodniczych działań.

   Solidarność Walcząca, zarówno jako organizacja w latach osiemdziesiątych dążąca do wyzwolenia i pojednania narodów środkowej i wschodniej Europy, jak też jako Stowarzyszenie kultywujące te same wartości i tradycje, wyraża swoją solidarność z narodem ukraińskim stawiającym bohaterski opór w walce z bandyckim agresorem.

   Założyciel  i wieloletni przewodniczący naszego ruchu ś.p. Kornel Morawiecki nigdy nie godził się na kompromisy ze Złem. 

Niech żyje niepodległa Ukraina!

Stowarzyszenie Solidarność Walcząca

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top